מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

ה"הגנה" גייסה באירופה ובצפון אפריקה אלפים, ולאחר מכן אף רבבות, שרובם עלו ארצה והשתתפו באופן פעיל במלחמת העצמאות.

בן-דוד, יהודה. מעלילות ה"הגנה" באירופה, 1948-1945. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשל"ח. 320 עמ'.