מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

מאמרים של תולדות ה"הגנה" ומבצעיה השונים.

ריבלין, גרשון (עורך). מקורות ומחקרים בגנזי ה"הגנה". המרכז לתולדות כוח המגן, ה"הגנה", ע"ש ישראל גלילי ומשרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1990. 239 עמ'.