מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

ספר תולדות ההגנה

סיפורה המלא של ה"הגנה" ותולדות מאבקו של היישוב היהודי ארץ-ישראל להבטחת שלומו, ביטחונו ורכושו מימי העליות הראשונות עד הקמת צה"ל.

אביגור, שאול; דינור בן-ציון; סלוצקי, יהודה, ואחרים. הספרייה הציונית, ירושלים; מערכות ועם עובד, תל-אביב, תשט"ו-תשל"ב. 8 כרכים.