מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

15 תוצאות חיפוש
איכר אברהם, מחזור ב
בן גרא (וינר) אליהו, מחזור יד, ב
בן נון יוסף, מחזור ב
בס אברהם, מחזור ב
גליקמן אברהם, מחזור ב
טל ישראל, מחזור ב
יהלום (רובינשטיין) אליהו, מחזור ב
יפה מנחם, מחזור ב, א
כהן , מחזור ב
כהן זלמן, מחזור ב
סובוליב זכריה, מחזור ב
קריצ'בסקי אברהם, מחזור ב
רוזנר שמעון, מחזור ב
שליטין יעקב, מחזור ב
תהומי (זילברג) אברהם, מחזור ב