מוזיאון הגנה
אירועי שנת ה-100 להגנה
בחר עמוד

יום עיון מקוון

"אנו פה חומת מגן"
יום עיון מקוון לציון 100 שנה להקמת ארגון ה"הגנה"

יום חמישי, י"ט בסיוון תש"ף, 11 ביוני 2020
ב-ZOOM

הקלטת יום העיון המקוון

תכנית יום העיון

10:00 - 10:15 ברכות ודברי פתיחה:

 • פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אונ' בר-אילן.
 • אל"מ (מיל') ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון חברי ה"הגנה" הארצי.
 • מר אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.

10:15 - 11:00 הרצאת פתיחה:

 • פרופ' יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה והמרכז הבינתחומי הרצליה - ממליציות מקומיות לצבא בדרך - קווים להתפתחותו של ארגון ה"הגנה".

11:00 - 12:30 מושב ראשון - כל עברי ועברייה? היבטים חברתיים ומגדריים:

 • ד"ר תמי קמינסקי, המכללה האקדמית הרצוג - "מי יודע מה עוד היא תהיה? אולי לחיל הספר תלך ואולי באווירון תטוס?". "מרד החברות" בעין חרוד והשפעתו על בנות הדור השני בארגון ה"הגנה".
 • ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא, מכון שוקן למחקר היהדות - "ביום קרב, בליל צלמוות איתנו את בסכנה". הנשים בארגון ה"הגנה" ובאצ"ל - מבט משווה.
 • מר רועי מרום, אוניברסיטת חיפה - "עין לש"י צופיה". תיקי הש"י כצוהר חשאי להיסטוריה חברתית בתקופת המנדט.

12:30 - 14:00 מושב שני - צדקת הדרך? אתגרי ממשל וחוק בארגון הבטחוני:

 • ד"ר ענת שטרן, המכללה לביטחון לאומי: המשפט בארגון ה"הגנה".
 • ד"ר עמית בר-אור, המכללה האקדמית כנרת: פיקוח המוסדות הפוליטיים ביישוב על ארגון ה"הגנה".
 • פרופ' דינה פורת, אוניברסיטת תל אביב: ארגון ה"הגנה" ושאלת הנקם על אדמת אירופה.

14:00 - 15:00 מושב שלישי - ונזכור את כולם? חקר הארגון והנצחת סיפורו:

 • מר שמרי סלומון, האוניבסיטה העברית והארכיון לתולדות ה"הגנה". כרטסת מנגנון הקבע של ארגון ה"הגנה", גילויה מחדש וחשיבותה לחקר הארגון.
 • ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה: הקמת מוזיאון ה"הגנה" והשתלבותו בפעולות לעיצוב זיכרון פועלו של הארגון.

15:00 - 16:30 מושב רביעי - עם קום המדינה:

 • ד"ר שגיא טורגן, המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה: דמות המפקד ב"הגנה" ובצה"ל.
 • מר נדב פרנקל, אוניברסיטת בר-אילן: פיקוד ארגון ה"הגנה" ושאלת גוש עציון במלחמת העצמאות.
 • פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה: תרומת ארגון ה"הגנה" להצלחת המאבק המדיני ולהקמת מדינה יהודית.