מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

אטלס כרטא לתולדות ההגנה

תולדות ה"הגנה", מבצעיה ופריסתה ברחבי הארץ, פעולותיה בחוץ-לארץ, מלחמת העצמאות והמעבר מ"הגנה" לצה"ל - באמצעות מפות, תרשימים ודיאגרמות.

ואלך, יהודה (עורך ראשי) . הוצאת כרטא, ירושלים, בשיתוף המרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש ישראל גלילי, 1991. 136 עמ'.