מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

ההגנה בירושלים

ראשית ה'הגנה' בירושלים, 1920, בעקבות הפגנות הערבים; הפרעות; ארגון השמירה; הסיורים; הנשק; מאורעות תרפ"ט בעיר העתיקה, בשכונות ירושלים ובסביבותיה 1929; מאורעות תרצ"ג-1933; ראשית פעילותו של יצחק שדה, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ח; בניית יישובים עבריים באזור ירושלים; הבעיות שנוצרו סביב העלייה. מלחמת העולם ה-2 והמאבק - 1939-1947

בהוצאת ארגון חברי ההגנה ירושלים ע"י קרית ספר; בעריכת ינאית רחל, אברהמי יצחק, עציון ירח

לעיון בספר ההגנה בירושלים, כרך א', באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן
לעיון בספר ההגנה בירושלים, כרך ב', באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן