מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

ההגנה - הדרך הציונית אל הכוח

ניסיון לעמוד על סוד כוחה של ה"הגנה": כיצד גובשה דוקטרינת הלחימה שלה; מה היה תפקידה של ההתיישבות הביטחונית באסטרטגיה הציונית; בסוגיות אלה ואחרות עוסק הספר.

עילם, יגאל. הוצאת זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב, 1979. 380 עמ'.