מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

תולדות מפעל ההעפלה לארץ - מימיו הראשונים בשנות השלושים ועד להקמת המדינה. במהלך תקופה זו הפליגו ארצה 141 ספינות, שעל סיפונן כ-100 אלף נפש. את רובן שיגר "המוסד לעלייה ב'" של ה"הגנה".

נאור, מרדכי. 1948-1934. משרד הביטחון - מוזיאון צה"ל, תשל"ח. 148 עמ'.