מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

רכישת נשק ואמצעי לחימה בתקופת המאבק נגד הבריטים.

וזה, פנחס. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשכ"ו. 285 עמ'.