מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

הפלמ"ח הימי (הפלי"ם)

פלוגה י' של הפלמ"ח שהוקמה ב-1945 עסקה בהעפלה, ורוב מפקדי הספינות היו מאנשיה; בחבלה ימית נגד ספינות הגירוש; באימון המעפילים בקפריסין; בהכשרת כוחות-נחיתה מהים.

זוהר אברהם; פעיל, מאיר. בהוצאת המרכז לחקר כוח-המגן ע"ש ישראל גלילי,
תל-אביב, 2001. 276 עמ'.