מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

התיישבות בשנות מאבק

מדיניות ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל מימי חומה ומגדל עד קום המדינה, תוך תיאור מבצעי הקמת היישובים שנה אחר שנה והתפקיד שמילאה ה"הגנה" בייזום ההתיישבות, ביצועה והתווית גבולות המדינה היהודית העתידה.

אורן, אלחנן. אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ז-תש"ז (1947-1936). יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ח. 284 עמ'.