מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

התפתחות כוח המגן העברי, 1948-1907

מבט נוסף על התפתחות ה"הגנה", כשהפעם נקודת ההתחלה היא בהקמת ארגון "בר גיורא" בתחילת המאה העשרים. הסיום - הקמת צה"ל בעיצומה של מלחמת העצמאות.

פעיל, מאיר. סידרת אוניברסיטה משודרת של גלי צה"ל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1987. 115 עמ'.