מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

אלפי כינויים שהיו מקובלים ביישוב היהודי בימי המנדט, וזיהויים שלהם. רובם היו נהוגים ב"הגנה".

ריבלין, גרשון ועליזה. כינויי-סתר ביישוב היהודי בארץ-ישראל. המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי ומערכות. תל-אביב, 1988. 561 עמ'.