מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

חומה ומגדל, 1939-1936

מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר על אחד ממבצעי ההתיישבות והביטחון החשובים ביותר בקורות היישוב היהודי בארץ-ישראל לפני קום המדינה.

נאור, מרדכי (עורך). הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשמ"ז. 242 עמ'. (סידרת "עידן", 9).