מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

ה"הגנה" גייסה באירופה ובצפון אפריקה אלפים, ולאחר מכן אף רבבות, שרובם עלו ארצה והשתתפו באופן פעיל במלחמת העצמאות.

הספר - חרב בנכר - המבוסס על רשימות ביומנוו וזכרונותיו של המחבר מאותם ימים, מעלה חוויות ועלילות מרתקות של עבודה אסורה יום־יומית: מתאר דמויות משארית הפליטה, רובם אודים אחרונים למשפחותיהם וקהילותיהם, איתנים ברוחם ונחושים בהחלטתם לפרוץ את שעריה הנעולים של ארץ־ישראל. רבים מהם נפלו בדרכם אל חופי הארץ, רבים אחרים הגיעו ונפלו על הסף ובמערכות מלחמת העצמאות.

בן-דוד, יהודה. מעלילות ה"הגנה" באירופה, 1948-1945. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשל"ח. 320 עמ'.