מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

חיל הנוטרים היהודי, שפעל בשנים 1948-1936, היה, לכאורה, זרוע של המשטרה הבריטית, אך בפועל הוא הונהג על-ידי ה"הגנה".

ריבלין, גרשון. תולדות הנוטרות העברית. הוצאת מערכות, תל-אביב,
1962. 491 עמ'.