מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

לכסיקון כוח המגן - ה"הגנה"

סיפורה של ה"הגנה" במהלך 28 שנות פעילותה (1948-1920) בצורה לכסיקוגרפית. אלפי ערכים בנושאי פעולות קרביות, אימונים, התיישבות ביטחונית, העפלה, ייצור נשק במחתרת, רכש, ה"הגנה" בחוץ-לארץ, ועוד.

נאור, מרדכי (עורך ראשי). משרד הביטחון - ההוצאה לאור והארגון הארצי של חברי ה"הגנה", תל-אביב, 1992. 528 עמ'.

לעיון בלקסיקון ההגנה באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן