מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

מה ומי בהגנה ובמאבק

תולדות המאבק, התגוננות היישוב וההתיישבות בשנים 1947-1920 בתיאור ממצה ולקסיקוגרפי.

תלמי, אפרים. ספריית "דבר", תל-אביב, 1976. 400 עמ'.