מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

מפתח לספר הפלמ"ח

מפתח ערכים ואינדקס לספר הפלמ"ח. מפתח שמות ועניינים. מילואים ותיקונים.