מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

סיפורו המלא של הפלמ"ח, זרוע המחץ של ה"הגנה", בשנים 1949-1941. מסופר על-ידי חבריו, מפקדיו וראשי היישוב וה"הגנה". פלוגות הפלמ"ח היו לגדודים, ולאחר מכן לחטיבה. במלחמת העצמאות הוא כלל שלוש חטיבות והיה לו חלק חשוב בלחימה ובהכרעת המלחמה.

גלעד, זרובבל; מגד, מתי (עורכים ומְכנסים). ארגון חברי הפלמ"ח בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשי"ג. 2 כרכים.

לעיון בספר הפלמ"ח, כרך א', באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן
לעיון בספר הפלמ"ח, כרך ב', באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן