מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

היערכות היישוב מבחינת כוח-האדם לקראת מלחמת העצמאות ובשלביה הראשונים. רבבות חברי ה"הגנה" הם שהיוו את עיקרו של הכוח הלוחם בתש"ח.

גוברין, פנחס. התגייסות היישוב למערכה. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשל"ו. 111 עמ'.