מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

מאמרים על פועלם של צנחני היישוב, חברי ה"הגנה", שנשלחו אל מעבר לקווי האויב הגרמני באירופה במלחמת-העולם השנייה, לצד זיכרונות של שמונה מהם.

סטמפלר, שמואל (עורך). משרד הביטחון - ההוצאה לאור והמרכז לתולדות כוח המגן, ה"הגנה", ע"ש ישראל גלילי, תל-אביב, 1995. 199 עמ'.