מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

עבודת המודיעין היהודי בתקופת המנדט. הש"י, שירות הידיעות של ה"הגנה", תופס מקום מרכזי בפרקי הספר.

גלבר, יואב. המודיעין ביישוב, 1947-1918. משרד הביטחון - ההוצאה לאור,
תל-אביב, 1992. 2 כרכים.