מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

ספר תולדות ההגנה

סיפורה המלא של ה"הגנה" ותולדות מאבקו של היישוב היהודי ארץ-ישראל להבטחת שלומו, ביטחונו ורכושו מימי העליות הראשונות עד הקמת צה"ל.

אביגור, שאול; דינור בן-ציון; סלוצקי, יהודה, ואחרים. הספרייה הציונית, ירושלים; מערכות ועם עובד, תל-אביב, תשט"ו-תשל"ב. 8 כרכים.

לעיון בשמונת ספרי תולדות ההגנה באתר הספריה הלאומית:

חלק א' - מהתגוננות למאבק:  כרך א',   כרך ב'

חלק ב' - מהגנה למאבק:  כרך א',   כרך ב',   כרך ג'

חלק ג' - ממאבק למלחמה:  כרך א',   כרך ב',   כרך ג'