מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

תולדות מלחמת הקוממיות

סיפור המערכה, כפי שהוכן על-ידי ענף היסטוריה במטה הכללי. חלקה של ה"הגנה" בהתארגנות ובלחימה עד הקמת צה"ל מופיע בחציו הראשון של הספר. ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן-גוריון, כתב לספר מסה ארוכה בשם "מחזון המדינה עד מלחמת הקוממיות", שבה הוא מפרט את תרומת ה"הגנה" להקמת המדינה.

הוצאת מערכות, תל-אביב, 1959. 392 עמ'.