מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

שלושה מפקדים - אליהו גולומב, יוסף הכט ויוחנן רטנר