מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

פעולות יזומות מראשית הקרבות עד מבצע 'נחשון'

בכל התקופה הראשונה של מלחמת העצמאות, מראשית הקרבות ועד לסיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ב-15 במאי 1948, הכבידו הכוחות הבריטיים שהיו מוצבים בארץ, המשטרה והצבא, על פעולות ה'הגנה'.

לעומת זאת יחסם לפעולות הכנופיות הערביות כנגד היישוב היהודי היה בעיקרו סלחני ואף אוהד, והם אף לא ניסו למנוע חדירת כוחות של ערבים מתנדבים מן הארצות השכנות לתחומי הארץ.

למרות זאת, לא הסתפקה ה'הגנה' בפעולות של מגננה על היישובים היהודיים ועל השכונות היהודיות בערים המעורבות. עם פרוץ פעולות האיבה החלה בפעולות התקפיות בכל רחבי הארץ. בפעולות אלו השתתפו תחילה היחידות המגויסות של הפלמ"ח ויחידות המילואים שלו ('הרזרבה'), שגויסו לשירות פעיל; תוך זמן קצר הצטרפו גם היחידות של חטיבות החי"ש למבצעי הפעולות היזומות.

 

© כרטא