מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

מבצע 'נחשון' - 3-20/4/48

כשלון השיירות בסוף חודש מארס, הבהיר כי ב'ליווי הצמוד' של התחבורה היהודית אין די, וכי כוחות המגן אינם מצליחים למנוע את ניתוק הנגב, ירושלים ובנותיה ורוב יישובי הגליל המערבי.

התקרבות מועד ההכרה הצבאית, התעצמות כוח המגן העברי והחשת הפינוי הבריטי, חייבו - וגם אפשרו כדי להזרים לעיר הנצורה תגבורת ואספקה. הוחלט לרכז כוח פריצה גדול לסביבות חולדה 1,500 לוחמים מרוב חטיבות ה'הגנה' - מחציתם אנשי פלמ"ח. חלקם של האנשים חומש בנשק שנאסף מכל הגזרות בארץ, וחלקם - בנשק צ'כי, שהגיע ארצה בחשאי ב-1.4.1948. כהכנה למבצע נכבשו מפקדת חסן סלאמה ליד צריפין וכפר הקסטל, בדרך לירושלים.

שמעון אבידן, מפקד גבעתי, פקד על המבצע. במבצע זה ננטשה לראשונה השיטה של 'פגע וברח' ובמקומה ננקטה אסטרטגיה של כיבוש שטחים בעלי עדיפות טופוגרפית, השולטים על הכביש המוליך לירושלים (משלטים) לאבטחת התחבורה. המבצע החל ב-3 באפריל ובמסגרתו נכבשו ח'לדה הערבית, מחנה ואדי א-צראר ודיר מח'יזין (בקוע). הערבים גילו התנגדות נמרצת בעיקר בקסטל, שעבר מיד ליד כמה פעמים עד שפונה ב-10 באפריל; יום קודם לכן נהרג בקרב מפקד הכוחות הערביים במחוז ירושלים, עבד אל קאדר אל חסיני. עד לסיומו של המבצע הגיעו לירושלים שלוש שיירות עמוסות אספקה ונשק.

אם כי הכביש לירושלים נסגר שוב עם סיום המבצע, שימש מבצע 'נחשון' נקודת מפנה בנטילת יוזמה, בריכוז כוח מבצעי ובפיקוד עליו, באסטרטגיית המשלטים ובשימוש בנשק חדיש.

 

© כרטא