מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

מבצע 'יפתח' - 15/4-15/5/48

זהו תיאורו של מפקד המבצע, האלוף יגאל אלון:
"מצב הביטחון בגליל העליון נשתבש במיוחד לרגל הפינוי הבריטי שבוצע במהירות, כמעט בהפתעה. את מרבית העמדות האסטרטגיות החשובות שהיו בידי הבריטים מסרו במישרין לידי האויב... כביש העקלתון, היחידי המקשר את טבריה עם הגליל העליון, היה נתון לפגיעות תדירות על ידי ערביי הסביבה... שנעזרו במתנדבים סורים. עם השלמת הפינוי הבריטי, נחסם הכביש כליל בשורת מחסומים כבדים בין חוף הכנרת עד לקרבת ראש פנה."

"הסתערות היחידה מגדוד 'הגליל' לכיבוש בזק של מצודת נבי יושע נסתיימה באבידות קשות, מבלי להשיג את המטרה. החמרת מצבו של הרובע היהודי בצפת וכן הסכנה, כי משטרת ראש פנה ומחנה הצבא יימסרו אף הם לידי האויב, חייבו אותנו להקדיש תשומת לב מיוחדת לכברת ארץ זאת... נדרש, איפוא, מבצע מיוחד לשינוי פני הדברים.

בנסיבות אלה אישר הפיקוד העליון את הצעת מטה הפלמ"ח להעביר לגליל העליון... גם את גדוד 'העמק', למסגרת מבצע 'יפתח' בפיקודו של מפקד הפלמ"ח, שנתמנה למפקד כל כוחות ה'הגנה' שבמרחב... תחילה לכדו, ללא קרב, את תחנת המשטרה ומחנה הצבא בקרבת ראש פנה. לאחר מכן בפעולה שכונתה בשם 'מטאטא' נכבש כל השטח שבין הכנרת והחולה משני צדי הכביש הראשי, על ידי גדוד 'העמק' בפיקודו של דן (לנר)... גדוד 'הגליל', בפיקודו של משה (קלמן), הכשיר את כיבוש צפת על ידי כיבוש מוקדם של הכפרים הערביים... אשר חצצו בין בסיסינו על הכנען ולבין הרובע היהודי בצפת.

לאחר מכן ביצע אותו גדוד התקפת מצח על שלוש נקודות המפתח החולשות על העיר כולה וכבש אותן... האוכלוסייה הערבית נסה על נפשה... גדוד 'העמק' כבש בשתי פעולות איגוף ליליות את מלכיה... ואת קדש הערבית. כיבוש חשוב זה חסם את הדרך האחרונה המחברת את הלבנון עם מרכז הגליל... ראוי לציין שבגליל הצטרף לראשונה השבט הבדווי ערב אל הייב בגלוי לצידנו ולקח חלק פעיל בקרבות..." (ספר הפלמ"ח, כרך ב', עמ' 31-30).

 

© כרטא