מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

הגנת צפת וכיבושה - 10-12/5/48

הבריטים הקדימו ופינו את מרבית הגליל העליון באמצע אפריל 1948, ומסרו בתוך כך מספר נקודות מפתח לידי הערבים. בצפת הועברו לידי הערבים שתי המשטרות, 'המצודה' ובית הספר היהודי 'שלוה', שהופקע עם תחילת המאורעות. הרובע היהודי של צפת החזיק מעמד במצור מוחלט וכדי לחזק את הגנתו, הוחדרה ב-14.4 מחלקת פלמ"ח לתוך העיר.

באחד במאי נכבשו עין זיתים וביריה בידי הפלמ"ח, ובכך נפתח פרוזדור אל תוך הרובע היהודי של צפת. ב-3 במאי הגיע לאיזור צפת גדוד פלמ"ח, ובכוחות מרוכזים תקף הפלמ"ח בשישה בחודש את 'המצודה'. התקפה זו נכשלה, והערבים הביאו לעיר תגבורת ואף החלו בהפגזת תותחים. התקפת הפלמ"ח חודשה בליל 11/10 במאי, ולאחר קרב קשה נתפסו נקודות המפתח בעיר. הכיבוש הושלם למחרת היום תוך מנוסה של ערביי צפת, ועמם ערביי החולה. כך הושגה רציפות של שטח עברי בגליל העליון המזרחי, שלושה ימים בלבד לפני התחלת הפלישה של צבאות ערב הסדירים.

 

© כרטא