מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

מבצע 'בן עמי' בגליל המערבי - 13-14/5/48

אחרי שחרור חיפה נפנו מפקדת המרחב וכוחותיה לעזרת הגליל המערבי המנותק. הבריטים פינו את מחנה סנט ג'ין שמצפון לעכו, ועכו הערבית נותרה המכשול העיקרי על הדרך לגליל המערבי.

מבצע 'בן עמי' (על שם בן עמי פכטר מפקד שיירת יחיעם שנפל בסוף מארס) נועד בעיקרו להעביר תגבורת, אספקה וחימוש מחיפה לנהריה, ומשם לחניתה ויחיעם, וכן לפנות את התושבים הבלתי לוחמים מיישובי הגליל המערבי, נוכח סכנת הפלישה של הצבאות הערביים הסדירים, ולנסות לשמור את הדרך פתוחה גם לאחר מכן.

שני גדודי חיל רגלים מחטיבת 'כרמלי' כבשו את משלטי עכו, א-זיב (אכזיב) ובצה (בצת) ופרצו את המצור ליחיעם ולגוש חניתה. בבוקר ה-15 במאי 1948, היום שבו התחילה הפלישה של צבאות ערב לארץ, שלח מפקד המבצע, משה כרמל, את המברק הבא למטה הכללי של ה'הגנה': "פעולת 'בן עמי' נסתיימה עתה כשכל מטרותיה הושגו. כוחות ה'הגנה' שולטים על כל שטח הגליל המערבי".

 

© כרטא