מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

הפשיטה על בית המכס הסורי - ליל 18-19/5/48

כבר לפני ה-15 במאי גילו תצפיות אויר וקרקע, כי הסורים מקימים מצבור דלק, מזון ותחמושת בקירבת בית המכס ממזרח לירדן, בגזרת גשר בנות יעקב. הוטל על חטיבת 'יפתח' להתקיף בסיס זה כדי להרסו, ובכך לשבש את הפלישה של הצבא הסורי. ההתקפה נערכה בליל ה-19/18 במאי, למחרת נפילתה של צמח וערב ההתקפה על הדגניות.

בשעת האפס של הפשיטה על בית המכס, התארח יגאל אלון, מפקד חטיבת 'יפתח', באוהל השיח' של שבט אל הייב, מבדווי הגליל; השבט לא ידע להחליט לאיזה צד יטה במלחמה הקרבה. מפקד החטיבה, במאמציו לשכנעם להצטרף לעניין היהודי, הבטיח להם כי יינתן להם אות באותו לילה; ואכן, ההתפוצצויות בבית המכס היו האות - ספקותיהם נמוגו והם כרתו ברית ידידות עם הלוחמים היהודים. יחידה מבני השבט, שכותה 'פל הייב', השתתפה לאחר מכן בקרבות במסגרת הפלמ"ח.

 

© כרטא