מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

הקרבות בירושלים ובסביבתה - 16-25/5/48

משיצאו הבריטים את ירושלים התחיל 'הלגיון הערבי' להפגיז את הרבעים היהודיים של העיר בתותחי 25 ליטראות ומרגמות 3 אינץ'; אליהם הצטרפו במרוצת הזמן תותחים ששלחו העיראקים והמצרים לעזרת ה'ליגיון'. ההפגזה נמשכה כל אותו החודש, מפלישת צבאות ערב עד כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה ב-11 ביוני 1948. 

ההתקפות הישירות של צבאות ערב על ירושלים נערכו מצפון ומדרום כאחד. בצפון תקפו גדודי ה'לגיון הערבי' בין 19 ל-24 במאי ונבלמו משנכשלו ניסיונות 'הלגיון' לפרוץ לעיר היהודית דרך רח' סולימאן ליד מנזר 'נוטרדאם'. בצפון תקפו גדודי ה'ליגיון הערבי' בין 19 ל-24 במאי ונבלמו משנכשלו ניסיונות 'הלגיון' לפרוץ לעיר היהודית דרך רח' סולימאן ליד מנזר 'נוטרדאם'.

בדרומה של ירושלים ניסו כוחות מצריים סדירים-למחצה (יחידות 'האחים המוסלמים') בסיוע 'הלגיון הערבי' להגיע לשכונות הדרומיות של העיר. האויב עשה דרכו מחברון, והמכשול היהודי הראשון היה קיבוץ רמת רחל.

ב-21 במאי הורעש הקיבוץ קשות באש תותחים. למחרת בשעת הבוקר נתחדשה ההרעשה מכיוון צור באהר ובית לחם, וכוחות מצריים פרצו למשק מעבר גבעת אליהו ומנזר מר אליאס. אחרי הצהריים נכבש היישוב, לאחר שחלק מן המגינים נסוגו מעמדותיהם, וערבים מקומיים התחילו לבוז את הרכוש. בשעה 17:00 שבה פלוגת החי"ש וכבשה את המקום מידי הערבים, ובו בלילה הוחלפו יחידות החי"ש בחי"ם. בצהרי 23 במאי תקפו הערבים את המקום שנית, הפעם מצור באהר במזרח, וכבשו את המשק. לעזרת המשק יצאה תגבורת, אך היא לא הגיעה. בלילה יצאה פלוגת חי"ש להתקפת נגד וכבשה את המקום ללא התנגדות. יחידת אצ"ל וכיתת חי"ש התבססו להגנת היישוב.

ב-24 במאי, אחר הצהריים, החלה התקפה ערבית שלישית; הפעם היקצה 'הלגיון' כוחות גדולים יותר להתקפה, ובתוכם גם שריוניות. הערבים כבשו את פאתו הדרומית מזרחית של המשק, אך נבלמו בידי יחידת האצ"ל שהתבצרה בחדר האוכל. בערב הגיעה תגבורת של פלוגת חי"ש ויחידת פלמ"ח מחטיבת 'הראל'. עם שחר 25 במאי החלה התקפת נגד של הכוחות היהודיים. הקרב נמשך כל היום ובערב שוחרר היישוב. בלילה בוצעה פשיטה לעבר מנזר מר אליאס כוחות 'הלגיון' הונסו מן המנזר, והכביש בסביבתו מוקש.

 

© כרטא