מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

קרב כפר דרום - 13-15/5/48

ב-15 במאי בשעות הבוקר המוקדמות, חצו כוחות מצריים את הגבול ונעו מבסיסיהם שבאל עריש לרפיח ומשם צפונה בכביש החוף. יעדיהם הראשונים היו נירים וכפר דרום.

כפר דרום היה קיבוץ קטן, וכוח המגן שלו כלל 30 חברים, 10 חברות וכן 20 אנשי פלמ"ח מחטיבת 'הנגב'. המשק המבודד הותקף שלוש פעמים בחודשים אפריל-מאי ומצבו היה קשה. שני ניסיונות של חטיבת 'הנגב' לפרוץ אל היישוב, כדי להחיש לו תגבורת, נכשלו. בליל 15/14 במאי נעשה ניסיון נוסף להבקיע דרך ליישוב בכוח פלוגה של הגדוד השני. לפי התכנית, נועדה מחלקה לכבוש בלילה את המרכז הבדווי ח'רבת מאעין, שממזרח למשק.

שתי המחלקות האחרות היו אמורות ללוות שיירה של אספקה, ציוד ותחמושת, להחדירה לתוך כפר דרום ולהוציא משם את הפצועים. בשל תקלות שונות, נכבשה ח'רבת מאעין רק עם שחר, והשיירה נאלצה לעשות דרכה לאור היום. תקלה נוספת אירעה כשהשיירה נתקעה בחול באפיק הוואדי, כשני ק"מ מכפר דרום. המצרים שטיווחו עוד קודם לכן את תותחיהם והציבו מארבים על ציר התנועה המשוער של השיירה, פתחו עתה באש. רק משוריין אחד, ובו 'פיא"ט' ותחמושתו, הצליח להגיע למשק; שאר המכוניות פוצצו או נעזבו בוואדי, ואנשיהן הסתננו למשק תחת מטר אש. משיירת התגבורת נפגעו 39 איש. המזון, המים וחומרי העזרה הראשונה הלכו ואזלו.

בבוקר 15 במאי פתח גדוד 1 של החי"ר המצרי בסיוע טנקים, שריוניות וארטילריה בהתקפה השלישית על המשק. לאחר הפגזה כבדה והפצצה מן האויר, התקדמו התוקפים והגיעו עד סמוך לגדרות. משהגיעו לטווח הנשק היעיל פתחו עליהם המגינים באש; בין השאר הופעל רובה נ"ט, שנאסף בידי אחד מאנשי התגבורת שעה שזחל לעבר הנקודה. משנפגע אחד הטנקים, פנו השאר עורף והפקירו את הרגלים לאש המגינים אשר עשתה בהם שמות. כעבור זמן מה התאוששו המצרים וכלי רכבם שבו והתקרבו כדי לחפות על חילוץ פצועי החי"ר שנותרו בשטח. עתה החלו המצרים להפגיז את המשק בתותחים ובמרגמות.

למשך מספר שבועות השתרר שקט והמצרים ויתרו על כל ניסיון לכבוש את כפר דרום והסתפקו במצור עליו, על ידי כיבוש המשלטים מכל עבריו.

 

© כרטא