מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

קרב יד מרדכי - 19-24/5/48

משנהדפו המצרים מנירים וכפר דרום ב-15 במאי, הם נמנעו מהתקפות נוספות על יישובים יהודיים, אלא אם כן סיכנו הללו את קווי התחבורה שלהם. כזה היה יד מרדכי, הסמוך לכביש המוביל מעזה למג'דל.

יד מרדכי היה מהמבוססים ביישובי הדרום. הגנו עליו כ-90 גברים וכ-20 נשים מאנשי המשק ושתי כיתות פלמ"ח מחטיבת 'הנגב', חמושים בנשק קל וכן מק"ב, שתי מרגמות קלות ו'פיא"ט'.

ב-16 במאי נראו המצרים מתבססים בגבעות שמדרום ליד מרדכי. ב-19 בחודש התחילו המצרים להתקדם מעזה צפונה ועד מהרה התחילה ההתקפה על המשק. הגדוד המצרי מס' 1 תקף בסיוע שריון וארטילריה. משנפגע ה'פילבוקס' בדרום המשק, לאחר שלוש שעות של קרב, נאלצו המגינים לסגת ממנו, והמצרים תפסו את מקומם. מייד ביקשו לנצל את שעת הכושר ולפרוץ אל המשק פנימה, אך נהדפו בקרב פנים אל פנים.

למחרת, 20 במאי, נתחדשה ההתקפה והפעם על יד גדוד מצרי אחר. טנק ושריונית נושאת תותח הוצבו ב'גבעת הפילבוקס' ו'פיצחו' בשיטתיות את העמדות. באותו יום נהדפו ארבע הסתערויות על המשק. סיכום האבידות ביום השני: 16 הרוגים מאנשי המשק והפלמ"ח ו-20 פצועים. בו בלילה הגיעה מחלקת תגבורת של הפלמ"ח והביאה תחמושת ו'פיא"ט'. ביומיים שלאחר מכן לא נערכו הסתערויות נוספות, אולם ההרעשה נמשכה.

ב-23 במאי אחה"צ התחילה הכבדה שבהפגזות וחודשה ההסתערות. הפעם תקפו שני גדודי חי"ר בסיוע שריון. טנק שחדר למשק ועמו כוח חי"ר הותקף ע"י קבוצות מגינים וצוותו נמלט. המצרים פתחו בנסיגה כללית. על אף הדיפת האויב היה מצב המגינים חמור. בליל 24/23 במאי נשלחה ליד מרדכי יחידת 'חיות הנגב' בעשרה משוריינים להוצאת הפצועים ולהחדרת תגבורת של מחלקה. יחידת התגבורת הבקיעה לעצמה דרך מגברעם בין ריכוזי המצרים; אולם רק שלושה מן המשוריינים פרצו את המצור והתקרבו למשק. הפצועים פונו. מטה האיזור החליט על נסיגה, משום שהעריך כי התגבורת קטנה מדי וכי אין כל תקווה להחזיק מעמד משך יום נוסף בעמדות ובתעלות הרוסות מול אויב שעדיפותו רבה.

אבידות המצרים בקרבות יד מרדכי נאמדות ב-400 נפגעים. אולם, כשלונם העיקרי היה במרוץ עם הזמן: עמידת יד מרדכי שיבשה את תכניות המצרים ואיפשרה לחטיבת 'גבעתי' להתארגן ולהתבצר במרחבה במשך חמש יממות נוספות.

 

© כרטא