מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אבינועם

כינוי לרשת הרדיו הארצית של ההגנה. החלה לפעול בתחנות בודדות ביישובים בשנת 1938 והגיעה לכדי רשת תחנות אלחוט ביישובים בפרוץ מלחמת העצמאות. כינויים נוספים: אמנון, אחינדב, אחיקם ועוד. גוריון