מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אבישר (פון פרידמן), איתן (1892-1964)

יליד אוסטריה, בן למשפחה בעלת מסורת צבאית. שירת כקצין-מטה בצבא האוסטרי בדרגת קפיטן. במלה"ע ה-1 לחם בפולין ובצרפת. בשנים 1935-1932 היה מנהיג "אגודת לוחמי החזית היהודיים" באוסטריה.

עם סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ב-1938, נכלא. כעבור חצי שנה שוחרר ומיד עלה לארץ-ישראל. בבואו צורף כיועץ צבאי למטכ"ל ההגנה, כראש מחלקת התכנון. עם הקמת צה"ל מונה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, בדרגת אלוף.