מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אבנר (זליקוביץ'), אלימלך (1897-1957)

יליד רוסיה. בהגנה כונה זליג. עלה בגיל צעיר ארצה. ב-1917 גוייס לצבא התורכי ועבר קורס קצינים. התנדב לגדוד העברי. מיד עם שחרורו החל את פעילותו בהגנה.

ב-1921 פקד על קורס המפקדים הראשון, (ה"קומדיאנצ'יקים"). בשלהי אותה שנה עמד בראש "ועידת קצינים וסמלים" שנערכה בעין-גנים ודנה בשיטות אימונים ובהפעלת כלי-נשק. ב-1925 פקד על קורס המפקדים השני ("איטליה"). מ-1931 איש מנגנון הקבע של ההגנה. בשנים 1941-1931 מפקד תל-אביב (מ"ר - מפקד ראשי). הדריך בקורסים, בהם קורס המ"מים בגבת ב-1935. בשנת 1937 הכין תוכנית הגנה מקיפה לארץ-ישראל (תוכנית אבנר). בשנים 1944-1941 מפקד גליל דרום.

עם הקמת צה"ל מפקד הממשל הצבאי בדרגת אלוף. היה חבר הוועד המארגן של ארגון חברי ההגנה.