מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אגודת העשרות

אגודה חשאית שהוקמה במושבה רחובות בשנת 1891 על-ידי אהרן אייזנברג. (שמה הראשון - אגודת אחים). חבריה קובצו ביחידות של עשרות (ומכאן שמה), שהיו אמורים להתאגד, לאחר מכן, ביחידות של חמישים ושל מאה. יעודם - בניית הארץ ובעיקר ההגנה עליה. חברי האגודה יצאו לשמירה בלילות, התאמנו במקלות (מנשק חם נזהרו, על מנת שלא להסתבך בנקמת-דם) וחשו לעזרת יישובים יהודיים סמוכים, כגדרה ומזכרת-בתיה, כשהיו נתונים בסכנת התקפה ערבית. אגודת העשרות פעלה כנראה כשנה אחת.