מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אגודת מחזיקי הסדר

אגודה להגנה שהוקמה במושבה חדרה בשנותיה הראשונות, כדי לצמצם את השפעתם של ערביי האזור שעבדו וסחרו במושבה. בתקנותיה נאמר: "מטרת האגודה - להרחיק את כל אי-הסדרים שיתהוו בין הערבים לבין בני המושבה... "