מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אגף תכנון (את"כ, אג"ת)

בסתיו 1947 הורה בן-גוריון על הקמת אגף שיתרכז בתכנון לשעת-חירום, כלומר - לקראת מלחמה בצבאות ערב, וזאת במקביל לעיסוק המבצעי השוטף. יוחנן רטנר נתמנה לראש האגף. התוכנית היתה להצמיד אליו צוות מבכירי הקצינים ששירתו בצבא הבריטי בתפקידים מבצעיים ומנהלתיים. הדבר התעכב מחמת התנגדותם של בכירי מטכ"ל ההגנה למה שראו כ"מטה מקביל". בסופו של דבר הוקם האגף בראשות רטנר בסוף מאי 1948.

האגף הופקד על תוכניות בתחום הביצור וההתיישבות, והשתתף מדי פעם בעיבוד התוכניות המבצעיות באג"מ. האגף בוטל בספטמבר 1948, בצאת רטנר למוסקווה כנספח צה"ל. תפקידיו חולקו בין אג"מ וחיל הנדסה. עם התארגנות אגף המטה הכללי, לאחר מבצע חורב, קמה במסגרתו מחלקת תכנון.