מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אדמה ועבודה למען ארץ-ישראל בע"מ

שם כיסוי לחברה שהוקמה אחרי תום מלה"ע ה-2 כדי לגייס בצפון אמריקה כוח-אדם ל הגנה. למראית עין עסקה החברה בגיוס אזרחים מתנדבים להתיישבות הציונית בארץ-ישראל, אך למעשה שימשה מרכז גלוי לפעולות החשאיות של משלחת ההגנה בניו-יורק.