מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אה"ד (אגף הדרכה)

אגף במטכ"ל ההגנה בהמשך ללשכת ההדרכה (לה"ד), שהתקיימה מאז 1939. הופרד מאגף המבצעים (אג"מ) בימים הראשונים של מלחמת העצמאות. נשא באחריות פיקודית-ארגונית לקורסים ולבתי-הספר הצבאיים. בראשות האגף הוצב אליהו כהן- בן חור, שהתרכז בארגון מערך ההדרכה, וכסגנו שימש חיים לסקוב - שהתרכז בתוכניות האימונים. לאגף הובאו מדריכים ותיקים מההגנה וממשוחררי הצבא הבריטי. הוא התארגן במחלקות הדרכה, מנהל ואפסנאות. בעקבות הניסיון שנרכש בהגנה הוקמה הוצאה-לאור לספרות הדרכה, ויחידה לעזרי-הדרכה, לרבות סרטים מקצועיים, שהתמקדו בתוכניות לאימון טירונים ובארגון הקורסים המרכזיים. הקורס העיקרי היה קורס קצינים-מפקדי מחלקות (מ"מים) לכלל הכוחות, שעליו פקד חיים לסקוב, ולצדו צבי הורביץ-גילת. קורסים אחרים נועדו למפקדי-כיתות, בעיקר עבור מערך ההדרכה עצמו, למקצועות הנשק המסייע, קשר, חבלה ועוד. אימון הטירונים נעשה בעיקר בחטיבות עצמן, כשאה"ד מוציא תוכניות הדרכה ומפקח על האימונים ביחידות. מאפריל 1948, נטלו החילות והשירותים אחריות להדרכה, תוך תיאום והכוונה מאה"ד.

קורס המ"מים נפתח במחנה "דורה" ליד נתניה ב-22.2.1948. הוא נועד להימשך כחודשיים, אך בתחילת אפריל הופקעו לסקוב וחלק מהמדריכים לפיקוד על אחד מכוחות נחשון, והקורס פוזר. שני קורסי מ"כים נערכו בפיקוד מאיר זרודינסקי-זורע. כן נפתחו קורסים למפקדי מקלעים בינוניים (מק"בים), מרגמות 81 מ"מ, מדריכי נשק קל וחבלה.

הצרכים המבצעיים בעת משבר השיירות בסוף מרס 1948 צמצמו את מערך ההדרכה המרכזי, שאנשיו גויסו לפעילות בשדה וחלק מהקורסים המקצועיים פוזר.

מערך ההדרכה התארגן מחדש בהפוגה הראשונה, ופעל חלקו במתכונת של בסיסים חיליים, כגון חיל התותחנים, חיל ההנדסה וחיל הקשר, חלקו בבסיסים מרכזיים - כגון בית הספר לקצינים ובתי ספר לחיל-רגלים. במאי 1948, ערב פלישת צבאות ערב, אירגן אה"ד את מערכת ההדרכה בחטיבת עתודה לוחמת, שכונתה חטיבת אה"ד. לקראת סוף מאי שימשה חטיבה זו בסיס להקמת חטיבה שמונה המשוריינת.