מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אווירון

חברת תעופה שהוקמה ב-1936, כדי לשמש את צרכיו התעופתיים של היישוב, לרבות ה הגנה. השותפים-המייסדים הראשיים היו הסוכנות היהודית והסתדרות העובדים. בין מנהליה היה דב הוז. מנהל החברה בפועל היה יצחק בן-יעקב, ולאחר שהשניים ניספו בתאונת-דרכים - אורי מיכאלי.

בשנים 1936/39 שימשו מטוסי החברה לטיסות סיור ולקישור אל יישובים מרוחקים, שבהם הוכשרו מינחתים;בעת העלייה לחניתה השתתפו שניים ממטוסיה בסיורי אוויר.

מ-1937 קיימה החברה קורסי טיס וביולי 1939 הוענקו כנפי-טיס לתשעת הבוגרים הראשונים. מ-1944 שימשו מטוסי החברה את מחלקת הטיס של הפלמ"ח, באימוני טייסים ובטיסות סיור וצילום. ב- 1948 הועברו המטוסים לשירות האוויר של ההגנה, שממנו צמח חיל האוויר.