מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אוסטריה, ההגנה ב-

מאז סוף מלה"ע ה-2 ועד ספטמבר 1947 שימשה אוסטריה ארץ מעבר, בה נתרכזו פעולות ה בריחה ממזרח אירופה למערבה ולחופי הים התיכון. כדי לא לסכן את התנועה החופשית דרכה, החליטה מפקדת ההגנה באירופה לא להקים בארץ זו תשתית להגנה עצמית.

מבנה ארגון ההגנה באוסטריה: מפקד, מטה מצומצם, מפקדי מחנות ויחידות ומערכת ש"י, נשק וסליקים. עד 29.11.1947 גויסו והושבעו להגנה 600 איש, שהחלו באימונים ביתיים. שיטת החג"ם הופעלה בבתי הספר היהודיים ובתנועות הנוער.

מפקד נפת אוסטריה היה עקיבא כרמי. המטה ומפקדי המחנות אויישו על ידי אנשי משלחת ההגנה לאירופה ובוגרי בתי-הספר למפקדים בגרמניה.