מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אוניון

ספינת המעפילים הראשונה של התנועה הרוויזיוניסטית, והשנייה במניין ספינות ההעפלה (לאחר ולוס). יצאה מיוון באוגוסט 1934. הובילה 117 מעפילים. מאה מהם ירדו בסירות בחוף תל-אביב והתפזרו בעיר. 17 איש, שסירתם התמלאה מים, נתפסו על-ידי הבריטים וגורשו מהארץ.