מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אוסם

מפעל תעש של ההגנה. הוקם ב-1948 בפרדס אברלה ברמת-גן. ייצר מוקשים ומטעני חבלה אחרים וכן פגזי פיא"ט, פצצות דווידקה ובקבוקי מולוטוב. לימים שובץ במסגרת מפכ"ם (מפעלים כימיים). מנהל: יוסף חריט.