מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אחדות העבודה

מפלגת פועלים שנוסדה ב- 1919 כתוצאה מאיחוד חברי פועלי-ציון עם "הבלתי מפלגתיים" מקרב אנשי העלייה השנייה. הדגישה את נושאי הביטחון וההתגוננות.

במסגרת ועידתה השנייה בכינרת (יוני 1920), הוקם ארגון ההגנה, והשומר מסר לו את דגלו. עם ייסוד ההסתדרות הכללית בסוף 1920, העבירה אליה אחדות העבודה את האחריות לטיפול בנושאי ההגנה. ראשי המפלגה, ביניהם ברל כצנלסון, דוד בן-גוריון, יצחק טבנקין ואליהו גולומב, היו ממתווי הדרך של ההגנה.