מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

איגוד החיילים המשוחררים

ראשיתו בארגון החיילים הארץ-ישראלים באיטליה שקם בפברואר 1944 כדי לטפל בבעיות החיילים לאחר שחרורם. הארגון עסק בהסברה, הכשרה מקצועית ועוד. כן עמד במגע עם המוסדות בארץ, בענייני הקליטה של החיילים המשוחררים. ממשיך לפעול עד ימינו, ועומד בקשר הדוק עם הארגון העולמי של חיילים יהודים.